Vrae

 

1.   
Manuskripvoorleggings: Watter stappe word gevolg om 'n manuskrip vir moontlike publikasie voor te lê?
2. Aanhalings uit boeke: Wat is die prosedure om toestemming te kry om dele uit 'n boek aan te haal?
3. Aanhalings uit Bybels:
  3.1 Hoeveel teksverse mag uit die NUWE LEWENDE VERTALING aangehaal word sonder om toestemming te vra?
  3.2 Hoeveel teksverse mag uit DIE BOODSKAP aangehaal word sonder om toestemming te vra?
4. Bestellings en aankope:
  4.1 Kan individue boeke direk by Christelike Uitgewersmaatskappy bestel?
  4.2 Hoe gaan handelaars te werk om ’n bestelling te plaas?
5. eBoeke
  5.1 Wat is 'n eboek?
  5.2 In watter formate is Christelike Uitgewersmaatskappy se eBoeke beskikbaar?
  5.3 Hoe gaan ek te werk om eBoeke te koop?
  5.4 Is eBoeke toeganklik vir gebruikers wat nie ’n eBoek-leser het nie?
  5.5
Kan boeke wat elektronies afgelaai is, gedruk word deur die verbruiker?

1. Manuskripvoorleggings: Watter stappe word gevolg om 'n manuskrip vir moontlike publikasie voor te lê?

 
Geen manuskrip wat op ’n disket of datastokkie ontvang word, sal vir keuring oorweeg word nie.

Ons stel geen vereistes ten opsigte van die formaat van die manuskrip, die lettertipe en -grootte nie; die teks moet net maklik leesbaar wees.

Die manuskrip word aan ’n keurpaneel voorgelê wat bepaal of dit voldoen aan die uitgewery se publikasiebehoeftes en -ver­eis­tes.

As gevolg van die groot hoeveelheid manuskripte wat ons deurlopend ontvang, kan ons ongelukkig nie indiepte-terugvoer of leiding aan voornemende skrywers verskaf nie.

Sluit asseblief die volgende inligting by u manuskrip in:
   1. Kontaknommer, adres en e-posadres.
   2. Verkorte CV.
   3. ’n Kort opsomming van ongeveer 300 woorde van die inhoud van u manuskrip.
 
Ons sal onmiddellik ontvangs van u manuskrip erken en u binne 3 maande in kennis stel of dit aanvaar is vir publikasie.
 
Die manuskrip kan per e-pos of per pos aan ons gestuur word:

Per Pos Per e-pos
Die Publikasiebestuurder
Christelike Uitgewersmaatskappy
Posbus 1599
Vereeniging
1930
submissions@christianart.co.za
 
Indien jy jou manuskrip per pos stuur neem asseblief kennis dat afgekeurde  manuskripte  nie teruggestuur word nie. Indien u wel die manuskrip terug wil ontvang, moet ’n gefrankeerde koevert met voldoende posseëls by u manuskrip ingesluit word. Manuskripte wat nie teruggestuur word nie, sal binne een maand nadat die afkeurbrief gestuur is, vernietig word.

Alle manuskripte word op eie risiko voorgelê. Christelike Uitgewersmaatskappy tref alle moontlike voorsorg met manuskripte in ons bewaring, maar ons kan ongelukkig nie enige aanspreeklikheid aanvaar vir manuskripte wat in die pos verlore of beskadig raak nie. Ons raai dus alle voornemende skrywers aan om altyd ’n afskrif van die manuskrip vir evaluering te stuur.

Dankie dat u Christelike Uitgewersmaatskappy oorweeg vir die moontlike publikasie van u manuskrip.
 
 >> terug na vrae

HOW DO I SUBMIT A MANUSCRIPT FOR POSSIBLE PUBLICATION?

The process for submitting a manuscript is explained below:

 • If you would like to submit a manuscript for possible publication, please send us a printed copy of the manuscript or email it. No manuscripts will be accepted on a USB drive or disc.
 • There are no requirements regarding the format, layout or font size, but text should be easily legible.
 • The manuscript will be evaluated by a knowledgeable panel to determine if it meets the company’s publication requirements.
 • We will immediately acknowledge receipt of the manuscript and will notify you within three months whether or not it has been accepted for publication.
 • Please include the following information with your manuscript:
  • Your contact details, physical address and e-mail address
  • A concise CV
  • A short summary of the contents of your manuscript of no more than 300 words.
 • No rejected manuscripts will be returned. Should you wish to have your manuscript returned, please include a prepaid envelope with the manuscript.
 • Due to the many unsolicited manuscripts that Christian Art Publishers receives, no correspondence regarding the reasons for rejection will be entered into, and unfortunately no training or guidance for prospective authors will be provided.
 • Send the manuscript to:
  • Post                                                                                                       Email

                           The Publication Manager                                                                  submissions@christianart.co.za
                           Christian Art Publishers
                           PO Box 1599
                           Vereeniging
                           1930

 >> terug na vrae


 

2.   
 
Aanhalings uit boeke: Wat is die prosedure om toestemming te kry om dele uit 'n boek aan te haal?

Geen gedeelte van enige van Christelike Uitgewersmaatskappy se pu­bli­kasies mag gereproduseer word op enige manier, meganies of elektronies, insluitende laserskyf- of bandopnames of fotokopiëring, sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer nie, behalwe redelike aanhalings vir navorsing- en resensiedoeleindes.

Rig 'n brief aan:

    Die Publikasiebestuurder
    Christelike Uitgewersmaatskappy
    Posbus 1599
    Vereeniging
    1930

Of stuur 'n e-pos na: manuskripte@cum.co.za

>> terug na vrae


 

3.

Aanhalings uit Bybels:
 
3.1 
Hoeveel teksverse mag uit die NUWE LEWENDE VERTALING aangehaal word sonder om toestemming te vra?

Teks uit die NUWE LEWENDE VERTALING mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot 'n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat 'n hele Bybelboek nie aangehaal word nie.

Wanneer uit die NUWE LEWENDE VERTALING aangehaal word, moet die volgende erkenning gegee word op die kopieregbladsy of die titelbladsy van die werk:

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die NUWE LEWENDE VERTALING © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930.

Aanhalings van meer as 1 000 verse of meer as 25% van die werk, of enige ander aansoeke om toestemming, moet skriftelik gerig word aan:
manuskripte@cum.co.za.

Of

Die Publikasiebestuurder
Christelike Uitgewersmaatskappy
Posbus 1599
Vereeniging
1930

 
3.2 
Hoeveel teksverse mag uit DIE BOODSKAP aangehaal word sonder om toestemming te vra?

Teks uit DIE BOODSKAP mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot 'n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat 'n hele Bybelboek nie aangehaal word nie.

Wanneer uit DIE BOODSKAP aangehaal word, moet die volgende erkenning gegee word op die kopieregbladsy of die titelbladsy van die werk:
Skrifaanhalings uit DIE BOODSKAP © 2006 gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930.

Aanhalings van meer as 1 000 verse of meer as 25% van die werk, of enige ander aansoeke om toestemming, moet skriftelik gerig word aan:
manuskripte@cum.co.za.

Of

Die Publikasiebestuurder
Christelike Uitgewersmaatskappy
Posbus 1599
Vereeniging
1930

>> terug na vrae


 

4. Bestellings en aankope:
 
4.1 Kan individue boeke direk by Christelike Uitgewersmaatskappy bestel?

Geen individu kan produkte direk by Christelike Uitgewersmaatskappy bestel nie. Ons produkte is beskikbaar by CUM-Boeke en alle toonaangewende boekwinkels. Indien u in ons produkte belangstel, kan u enige van CUM-Boeke se takke landwyd besoek.

 • Alberton City - Alberton
  Tel: 011 907 1520
 • Ballito Junction Mall - Durban
  Tel: 032 586 0730
 • Blue Route Mall - Kaapstad
  Tel: 021 713 0133
 • Canal Walk - Kaapstad
  Tel: 021 555 3190
 • CapeGate - Brackenfell
  Tel: 021 981 5181
 • Centurion-sentrum - Pretoria
  Tel: 012 663 5081
 • Clearwater Mall - Roodeport
  Tel: 011 675 6916
 • Cresta-sentrum - Johannesburg
  Tel: 011 476 4233
 • Diamond Pavilion - Kimberley
  Tel: 053 831 2523
 • East Rand Mall - Boksburg
  Tel: 011 826 5060
 • Festival Mall - Kempton Park
  Tel: 011 394 7386
 • Garden Route Mall - George
  Tel: 044 887 0329
 • Gateway Theatre of Shopping - Umhlanga
  Tel: 031 566 4777
 • Greenacres Shopping Centre - Port Elizabeth
  Tel: 041 363 0210
 • Greenstone Shopping Mall - Johannesburg
  Tel: 011 452 1507
 • Hemingways - Oos-Londen
  Tel: 043 721 1322
 • Highveld Mall - Witbank
  Tel: 013 692 4765
 • Hillcrest-sentrum - Pretoria
  Tel: 012 362 6488
 • Key West-sentrum - Krugersdorp
  Tel: 011 273 1310
 • Kolonnade - Montanapark
  Tel: 012 548 1683
 • Mall Of The North - Polokwane
  Tel: 015 265 1049
 • Menlyn Park - Pretoria
  Tel: 012 368 1950
 • Menlyn Retail Park - Pretoria
  Tel: 012 361 6943
 • Midlands Mall - Pietermaritzburg
  Tel: 033 342 0470
 • Mimosa Mall - Bloemfontein
  Tel: 051 444 6251
 • Mooirivier Mall - Potchefstroom
  Tel: 018 294 7401
 • N1 City Mall - Kaapstad
  Tel: 021 595 1699
 • Northgate-sentrum - Johannesburg
  Tel: 011 794 8625
 • Paarl Mall - Paarl
  Tel: 021 863 4104
 • Pavilion - Durban
  Tel: 031 265 0881
 • Riverside Mall - Nelspruit
  Tel: 013 757 0250
 • River Square - Vereeniging
  Tel: 016 423 5306
 • Shelly-sentrum - Shelly Beach
  Tel: 039 315 7597
 • Somerset Mall - Somerset-Wes
  Tel: 021 852 5534
 • Tygervallei-sentrum - Kaapstad
  Tel: 021 914 1724
 • Vaal Mall - Vanderbijlpark
  Tel: 016 931 2085
 • Walmerpark - Port Elizabeth
  Tel: 041 368 6860
 • Waterfall Mall - Rustenburg
  Tel: 014 537 3021
 • Westgate-sentrum - Roodepoort
  Tel: 011 768 0050
 • Woodlands Boulevard - Pretoria
  Tel: 012 997 2080

Ander maniere waarop u produkte kan bestel:
Skakel 016 440 7142
Stuur 'n e-pos na: online@cumbooks.co.za
Besoek die webwerf www.cumboeke.co.za

>> terug na vrae

 
4.2 Hoe gaan handelaars te werk om ’n bestelling te plaas?

Indien u 'n handelaar is wat belangstel om enige van ons produkte te verkoop, kan u onder KONTAK ONS na NUWE KLIëNTE gaan en daar al die nodige inligting kry oor hoe u te werk kan gaan om ons produkte te bestel.

>> terug na vrae


 

5. eBoeke
 
5.1 Wat is 'n eboek?

Die “e” in eBoek staan vir elektronies, net soos die “e” in e-pos. Jy kan ’n eBoek op jou rekenaar en verskillende eBoek-lesers aflaai en lees.

Die voordeel van ’n eBoek is dat jy ’n hele aantal boeke maklik saam met jou kan dra in een eBoek-leser. Wanneer jy dus met vakansie gaan, kan jy letterlik honderde boeke met jou saamdra sonder om die gewig daarvan aan jou bagasie te voel.

Om toegang tot die wêreld van eBoeke te verkry, het jy die volgende nodig:

 • internet-toegang om jou eBoeke en eBoek-leser-sagteware af te laai
 • enige elektroniese toestel wat eBoeke kan lees

>> terug na vrae


 
5.2 In watter formate is Christelike Uitgewersmaatskappy se eBoeke beskikbaar?

Christelike Uitgewersmaatskappy se eBoeke is in ePUB- en PDF-formaat beskikbaar.

eBoeklesers :

 •  
  • iPhone, iPad en iPod Touch
   Die volgende formate kan hierop gelees word:
 •  
  •  
   • Adobe PDF eBook format (.pdf file extension) – sagteware moet afgelaai word
   • ePub eBook format (.epub file extension) – sagteware moet afgelaai word

 

 • Macintosh Computer en Windows Computer
  Die volgende formate kan hierop gelees word:
 •  
  •  
   • Adobe PDF eBook format (.pdf file extension) – sagteware moet afgelaai word
   • ePub eBook format (.epub file extension) – sagteware moet afgelaai word

Belangrik: Die korrekte sagteware word benodig om eBoeke in hierdie formate te lees. Dit kan gratis afgelaai word. Vind die instruksies vir die aflaai van hierdie gratis sagteware deur te kliek op http://www.cumuitgewers.co.za/contentpage/eboeke/

>> terug na vrae


 
5.3 Hoe gaan ek te werk om eBoeke te koop?

Kliek op die eBoek-knoppie op Christelike Uitgewersmaatskappy se webwerf. Daar sal jy ’n volledige lys van al Christelike Uitgewersmaatskappy se eBoeke kry. Kies jou titel en volg die instruksies.

>> terug na vrae


 
5.4 Is eBoeke toeganklik vir gebruikers wat nie ’n eBoek-leser het nie?

Ja, dit kan ook op rekenaars gelees word deur middel van Adobe Digital Editions. Hierdie sagteware kan gratis afgelaai word by

http://www.adobe.com/products/digitaleditions

>> terug na vrae


 
5.5 Kan boeke wat elektronies afgelaai is, gedruk word deur die verbruiker?

Nee, die druk van boeke in elektroniese formaat word nie toegelaat nie.

>> terug na vrae